אייל זייד

Iםוייגםךלמדםגמיםדג

]םרדמםכמדמדכמ

ךלמדגכמכדמ

 

 

למצדכמצדכל

 

דכפחדכפלצש

פחפחדכגשפח