אסף קדרון

אסף קדרון

אסף קדרון

אסף קדרון

אסף קדרון

אסף קדרון

אסף קדרון

אסף קדרון

 

 חבר בקבוצת הנוער של תאטרון הבימה לאורך שנות התיכון

סיום לימודי מגמת תיאטרון ז'-י"ב

שני סרטי סטודנטים קצרים בתפקידים מרכזיים