בוגרת בית צבי - מסלול מלא - 2019 

שרה ומנגנת 

כיכבה בכל התפקידים הראשיים בהצגות שעלו בסיום שנה ג' בבית צבי