top of page
3רקע לאתר.jpg
WhatsApp Image 2020-07-10 at 14.53.16 co
לוגו פייסבוקר.png
לוגו אינסטגרם.png
imdb logo.png
3רקע לאתר.jpg
לוגו הסוכנות אנגלית.png
WhatsApp Image 2020-07-10 at 14.53.16 co
לוגו פייסבוקר.png
לוגו אינסטגרם.png
imdb logo.png

הדר שיש

.

קורות חיים

הכשרה פרסים ושונות

2019 – 2022 לימודי תעודה במשחק, בית הספר לאומנויות הבמה של מכללת סמינר הקיבוצים
בניהולו של איציק ויינגרטן.
 זוכה במלגה על כתיבה ומשחק בערב מלגות כתיבת חומרים אישיים בשנת 2022.
 זוכה במלגה על כתיבה ובימוי בערב מלגות כתיבת חומריים אישיים בשנת 2022.
...

תאטרון

• סיום התיכון בממוצע ציונים גבוהה.
תיאטרון
2022- תפקיד ראשי בהצגה " פולין ארץ ירוקה" בהבימה שעיבד וביים איציק ויינגרטן על בסיס ספרו של אהרון אפלפלד.
תפקיד ראשי ב "הנפש הטובה מסצ'ואן" מאת ברטולד ברכט, בבימויו של סיני פתר אשר עלה בבית ספר לאומנויות ה...

פרוייקטים

bottom of page