לימודי משחק 3 שנים באימפרו

מס תפקידי אורח בסדרה :

שוורץ, כפולה, קופה ראשית

.

השתתפות בהצגות

"הרופא הטוב"(פטר סמניוביץ, "חומר "הלילה השנים עשר"(אורסינו), קיסטונוב), נפץ(מנו)"אדם הוא אדם"(פולי בייקר) "זה בנק זה" (דוב,ציון)